Czy firmie są potrzebne badania społeczne?

W każdej firmie przedsiębiorca jest nastawiony przede wszystkim na maksymalizację zysków. Oczywiście nie ma w tym nic dziwnego, bo oczywiste jest, że to główny cel każdej firmy z wyjątkiem przedsiębiorstw nastawionych na pomoc humanitarną, choć też niekoniecznie. Skoro tak nie da się ukryć, że każdy właściciel firmy chciałby wiedzieć, co o jego produktach, pracownikach czy w końcu o samej firmie myślą potencjalni klienci. Dziś z dostarczeniem takich informacji większego problemu być nie powinno. Wszystko dlatego, że możemy uzyskać je, korzystając z badań społecznych. W tym artykule skupmy się na metodach badawczych stosowanych w obszarze nauk społecznych. Biorąc pod uwagę takie badania, wyróżnić możemy ankietę, wywiad oraz obserwację.

Ankieta

W pierwszej kolejności trzeba się rzecz jasna odnieść do ankiety, która jest zdecydowanie najpopularniejszą metodą badawczą. Sprowadza się ona do tego, aby wcześniej przygotować ankietę. Co warte zauważenia może ona zawierać w sobie pytania zamknięte, na które nie trzeba udzielać długich odpowiedzi, jak i te otwarte, które respondenta do tego zmuszają. W ankiecie to respondent na ogół ją wypełnia, a ankieter ma jedynie czuwać nad tym, czy cały proces jest przeprowadzany prawidłowo.

Wywiad

Często spotykaną metodą jest także wywiad. Ten może być ustrukturyzowany lub częściowo ustrukturyzowany. Wielu nie potrafi odróżnić ankiety od wywiadu, co nie jest jednak wcale tak trudne, jak się może nam wydawać. Otóż ankieta jest zazwyczaj znacznie bardziej ogólna. W przypadku wywiadu spotykamy się natomiast ze znacznie bardziej szczegółowym kwestionariuszem, który często wskazuje też kierunek dyskusji i w jakimś stopniu ukierunkowuje respondenta. Ciekawym rozwiązaniem jest tutaj wywiad fokusowy. Otóż jego cechą charakterystyczną jest to, że przeprowadza się go we wcześniej wyselekcjonowanej grupie badanych. Dzięki temu wywiad taki jest bardziej dynamiczny niż przeprowadzany w otoczeniu jednego badanego.

Obserwacja

Ostatnią metodą takich badań społecznych takich jak w http://grupabst.pl/ jest natomiast obserwacja. W tym przypadku rozróżniamy obserwację uczestniczącą oraz nieuczestniczącą. Jak nie trudno się domyślić w przypadku tej pierwszej badany uczestniczy w życiu danej społeczności. W drugiej natomiast obserwuje ją z zewnątrz. Poza tym wyróżniamy tu obserwację jawną oraz niejawną.

Skoro wiecie już jakie rodzaje badania w ujęciu nauk społecznych może zlecić firma ważne, abyście zdali sobie sprawę z tego, że zlecenie ich powinno odnosić się do firm, które się w tym specjalizują.

 

2 Komentarze

Komentowanie jest wyłączone.